in de site in de collectie
U bevindt zich hier:   home » organisatie » collectie op orde

Collectie op orde

Door de vele schenkingen aan het Nederlands Politiemuseum was de collectie in de afgelopen decennia steeds verder uitgedijd. Er was geen duidelijke visie op het verzamelbeleid van het museum. Elke schenking werd in dankbaarheid aanvaard.
Voordeel hiervan is dat er veel bijzondere collectiestukken bewaard zijn gebleven, die samen een overzicht bieden van de Nederlandse politiegeschiedenis. Nadeel is dat er, inderdaad, heel veel gezocht moest worden naar voorwerpen in de uitgebreide en ongeordende collectie. Het was hard nodig om hier ordening in aan te brengen. Dat gebeurde in het project ZOEK!.

Met ZOEK! is een belangrijke stap gezet naar het realiseren van een overzichtelijke collectie. Er is een verzameldoelstelling geformuleerd, gekoppeld aan selectie- en afstotingscriteria. Het project ZOEK! is opgestart, met als doelstelling het selecteren, ordenen en toegankelijk maken van de collectie. Daarnaast was het behoud van de collectie niet optimaal. Daarom zijn in het projectplan ook conserverings- en restauratiedoelstellingen beschreven.

Vier jaar lang is met veel plezier hard aan het project gewerkt. Niet alleen door de vijf betaalde medewerkers waarin het project had voorzien, maar ook door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Deze hulp was hard nodig: er bleken bijna twee keer zoveel voorwerpen in het depot aanwezig dan bij de start werd gedacht!

Buiten het project, in de reguliere bedrijfsvoering van het museum, hebben twee factoren in de projectperiode een prominente rol gespeeld. Het museum, inclusief het collectiedepot, is in 2004 verhuisd naar een andere locatie. In datzelfde jaar zag het museum zich genoodzaakt om drastische bezuinigingen door te voeren in de reguliere begroting. Hierdoor viel een aanzienlijk deel van de ondersteuning uit de staande organisatie weg, terwijl daar bij de voorbereiding van het project wel op was gerekend.

Dat het project toch binnen het beschikbare budget en binnen de voorgenomen periode van vier jaar is gerealiseerd, kan onder deze omstandigheden dan ook bijzonder worden genoemd.

Doel van het project ZOEK! was het op orde brengen en ontsluiten van de collectie. Die doelstelling is zeer zeker bereikt. De registratie van de collectie heeft voor het grootste gedeelte plaatsgevonden op basisniveau. In 2008 werd begonnen met een vervolgproject: ZOEK VERDER! In dit project wordt de collectie-informatie verdiept en breder toegankelijk gemaakt.